0% הושלם
0/61 צעדים

שיעור לדוגמא – הצגה עצמית: ברכות ומילות פרידה, שאלות פתיחה ושמות גוף