תנאי שימוש

קורס אונליין – תנאי שימוש

אנחנו ב“ספנישפלוס” פיתחנו קורס אונליין ייחודי ללימוד השפה הספרדית.

מטרת הקורס הינה פיתוח יכולת המשתמש לתקשר באופן בסיסי עם דוברי ספרדית והכנה של המשתמש לניהול שיחות בסיסיות על מצבים אופיינייים לטיול בדרום אמריקה.

הקורס מיועד לתרמילאים ומטיילים שרוצים להסתדר באופן עצמאי, שהשפה לא תהיה מכשול בהתנהלות מול המקומיים.

במהלך הקורס נלמד דיקדוק כולל תחביר, שימוש בשמות עצם ,שמות תואר והטיית הפעלים.

בקורס נלמד,  איך להציג את עצמנו, לספור,  נלמד פעלים מרכזיים בשפה, לתאר את עצמנו, התמצאות במקום, פעלים רגילים ולא רגילים, ולהביע העדפות.

בנוסף נלמד, איך מדברים בספרדית על נושאים מרכזיים בנסיעה כגון: הזמנה במסעדה ובמלון,  אטרקציות,קניית כרטיסים והתמצאות בתחנת אוטובוס, בתחנת רכבת  ובשדה התעופה.

אופן הלימוד בקורס

הלמידה בקורס נעשית באופן עצמאי, קיימת קבוצת פייסבוק של הקורס בה ניתן לשאול שאלות הנוגעות לחומר הנלמד בקורס. נציגי ספנישפלוס יענו על הפניות/השאלות העולות בקבוצה בנושא הקורס פעם ביומיים, המענה יינתן בקבוצת הפייסבוק של הקורס.

הקורס הוא און ליין, ניתן להירשם לקורס אך ורק על ידי רכישת מנוי. המנוי הוא ל-6 חודשים.

הקורס בנוי מסרטונים, חוברת הדרכה דיגיטלית וכן, תרגול אינטראקטיבי על הנושאים הנלמדים. הקורס כולל מעל 280 שאלות תרגול וכ-4 שעות של סרטוני הדרכה.

רכישה ושימוש בתכני קורס

כל הרוכש מנוי לקורס יקבל ממערכת “ספנישפלוס” סיסמה (להלן: “סיסמה”) אשר תאפשר גישה לתכני הקורס. הסיסמה תישלח למשתמש לאחר ביצוע הרכישה.

הסיסמה הינה אישית ואין להעבירה לאף אדם ו/או גוף אחר. ברכישת המנוי, מתחייב המשתמש ו/או הרוכש ו/או מי מטעמו שלא להעביר את הסיסמה לאף אדם אחר ולא לאפשר לאדם ו/או לגוף אחר לעשות שימוש בתכני הקורס.

הסיסמה מאפשרת צפייה בסרטוני הקורס, צפייה והורדת חוברת הקורס, צפייה באתר הקורס, בשאלון התרגול של הקורס, בחירת התשובה הנכונה לשאלות השאלון וכן, קבלת  פירוט התשובות הנכונות לשאלון התרגול.

תוקפו של המנוי הינו לשישה חודשים מיום רכישת המנוי וקבלת הסיסמה.

“ספנישפלוס” ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק לאלתר את המנוי בכל אחת מהסיבות המנויות להלן:

  1. רוכש המנוי עשה שימוש אסור בתכני הקורס
  2. נתגלה כי בוצע שימוש בסיסמה ו/או בתכני הקורס בניגוד לקבוע בתנאים אלה.
  3. לא נתקבל תשלום מלא עבור הקורס.

ככל ובוטל מנוי בשל הסיבות המנויות לעיל, רוכש המנוי לא יהיה זכאי לכל החזר כספי.

האחריות לביצוע שימוש בתכני הקורס היא על המשתמש בלבד. לא יתקבלו ביטולים ו/או החזרים בשל אי שימוש בתכני הקורס.

למען הסר ספק יובהר כי הקורס, חוברת הלימודים של הקורס, שאלון התרגול של הקורס וכן כל חומר נוסף הקשור לקורס מוגבלים לשימוש אישי ע”י רוכש המנוי בלבד.

 

ביטול עסקה

ביטול עסקה לרכישת מנוי אונליין תתאפשר בתנאים הקבועים בתקנון זה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

ניתן לבטל עסקה לרכישת מנוי עבור קורס אונליין תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה בהנחה ולא נעשה כל שימוש בסיסמה אשר סופקה למשתמש ולא בוצעה כניסה לתכני הקורס, בכפוף לתשלום דמי ביטול הקבועים בחוק (5% מסכום העסקה ו/או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם)

ככל ונעשה שימוש בסיסמה ו/או בוצעה כניסה לתכני הקורס, יהיה ניתן לבטל את העסקה אך ורק תוך 48 שעות מביצוע הכניסה ו/או השימוש בסיסמה כאמור, וזאת בכפוף לכך שהמשתמש לא עשה שימוש בתכני הקורס למעט שימוש בשיעור הראשון בקורס. ביטול כאמור בסעיף זה, אפשרי בכפוף לתשלום דמי ביטול על סך 50 ₪.

הודעת ביטול תעשה בכתב ותשלח על ידי המשתמש בזמנים הקבועים לעיל. אי עמידה בזמנים אלו תשלול את זכות הביטול מהמשתמש.

לאחר קבלת הבקשה היא תיבחן על ידי נציגי השירות של “ספנישפלוס” וככל והמשתמש עומד בתנאי הביטול לעיל, העסקה תבוטל והלקוח יזוכה בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצע התשלום בעבור הקורס.

 

תנאי שימוש

התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר של הקורס של ספאניש פלוס מריאנה בר: “אס.או.אס. אני נוסע לדרום אמריקה” (להלן: “קורס”) , לשימוש וצפייה בסרטוני הקורס, בחוברת הלימודים של הקורס (להלן: “חוברת הלימודים”) ולשימוש בשאלון התרגול של הקורס (להלן: “שאלון התרגול”).

הגלישה באתר והגישה לקורס הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד.

באמצעות רכישת מנוי לקורס מביע כל רוכש המנוי הזכאי להשתמש בקורס ומוצריו את הסכמתו לאמור בתקנון זה.

אי הסכמה של רוכש מנוי לאיזה מהתנאים באתר הקורס מחייבת אותו להימנע מעשיית כל שימוש בקורס ומוצרי הקורס.

זכויות

כל הזכויות הקיימות והעתידיות בקורס על תכניו וסרטוניו ו/או בחוברת הלימודים המוצעת במסגרת הקורס ו/או בשאלון התרגול ו/או בתכנים ובעיצוב של תכני הקורס שייכים למריאנה בר ו/או ל”ספנישפלוס” ו/או למי מטעמם.

אין במתן אפשרות לרוכשי מנוי ו/או מי מטעמם ו/או על אדם ו/או גוף אחר, לעשות שימוש במוצרים ו/או בתכנים המוצעים באתר זה משום מתן רישון ו/או זכות כלשהי בתכנים ו/או בעיצוב הקורס ו/או בדפי האינטרנט ו/או בשם המתחם, ברישומו עיצובו ו/או בסימנים מסחריים אחרים הכלולים באתר.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר ו/או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר – כל חלק שהוא מהקורס, מסרטוני הקורס, משאלון התרגול ו/או מכל מידע האחר השייך לקורס ו/או לתכני אתר זה למעט במקרה בו ניתן אישור מפורש מראש ובכתב ממריאנה בר.

התנאים הקובעים לעיל מוספים על התנאים הקבועים בתנאי השימוש הכללים באתר זה.

“ספנישפלוס” רשאית לשנות כל תנאי מתנאי השימוש באתר זה ו/או מהתנאים הקבועים בחברה, מעת לעת, בהתאם לרצונה ולצרכי החברה.

שיתוף
התקשרות
דילוג לתוכן