1 מ 2

תואר הפועל המתיחס למקום Adverbios de lugar

 

ב en

 

מקדימה או לפני delante de

מאחורי detrás de

 

דוגמאות:

אני ב Machu Picchu Yo estoy en Machu Picchu
אני מקדימה או לפני  Machu Picchu Yo estoy delante de Machu Picchu 
אני מאחורי Machu Picchu Yo estoy detrás de Machu Picchu

 

על  Sobre  

מתחת  Debajo  

שימו לב יש טעות בסרטון

מתחת  Debajo de  

encima de מעל

Sobre  על

 

איפה נמצא ?Machu Picchu?               ¿Dónde está Machu Picchu¿ 

Machu Picchu  נמצא על השולחן                            Machu Picchu está sobre la mesa

 

איפה את נמצאת?                                                  ?Dónde estás¿

אני מתחת ל Machu Picchu        Estoy debajo de Machu Picchu

 

על יד  Al lado

אני בין  Machu Picchu y Perito Moreno ; Yo estoy entre Machu Picchu y Perito Moreno  

 

בתוך  Dentro de          

מחוץ ל  Fuera de    

    

yo estoy dentro de mi despacho

אני בתוך המשרד 

 yo estoy fuera de mi despacho

אני מחוץ למשרד 

 

קרוב ל Cerca de                       

רחוק מ  lejos de   

        

Buenos Aires está cerca de Uruguay

בואנוס איירס נמצא קרוב לאורוקואי

 

Rehovot está lejos de Buenos Aires

רחובות נמצא רחוק מבואנוס איירס

 

בין   Entre          

?Dónde está Rehovot¿

איפה נמצאת רחובות

 

Rehovot está entre Tel Aviv y Gedera 

רחובות נמצאת בין תל אביב לגדרה.

 

מימין ל         A la derecha de 

משמאל ל     A la izquierda de

 

 El vaso está a la derecha de Machu Picchu 

הכוס נמצאת מימין ל Machu Picchu

 

El vaso está a la izquierda de Machu Picchu

הכוס נמצאת משמאל ל Machu Picchu

 

בתוך        Dentro de 

מחוץ ל     Fuera de

 

בבדיקה הבטחונית

?Qué hay dentro de la maleta¿

מה יש בתוך התיק

 

Está prohibido fumar dentro del aeropuerto

 לעשן בתוך השדה.

 

Fuera del aeropuerto puedes fumar

אתה יכול לעשן מחוץ לשדה

 

Hay   יש כללי

כשרוצים משהו כללי למשל מסעדה ולא משנה איזו 

¿Dónde hay un restaurante?

 

כשמחפשים כספומט ולא משנה איזה אנחנו שואלים

?Dónde hay un cajero automático¿

 

משתמשים ב un כי אנחנו מדברים על משהו כללי ולא ספציפי-

אם מחפשים משהו ספציפי  משתמשים ב esta    

?Dónde está la estación  central de autobús¿

איפה נמצאת התחנה מרכזית?

La estación está al lado del hotel   התחנה נצאת על יד המלון

La estación está cerca del hotel   התחנה נצאת קרוב למלון

La estación está cerca del hotel   התחנה נצאת קרוב למלון

 

המשך לתרגול 

 

שיתוף
התקשרות
דילוג לתוכן