1 מ 2

estar כמיקום

כאן  Aquí

Yo estoy aquí

Tú estás aquí

Él está aquí

Nosotros estamos aquí

Ustedes están aquí

Ellos están aquí

 

Aquí  כאן (בספרד וכמה מקומות בדרום אמריקה)

Acá  כאן אומרים יותר בארגנטינה

Ahí  לא קרוב או רחוק

Allí  שם (בספרד וכמה מקומות בדרום אמריקה)

 Allá  שם אומרים יותר בארגנטינה

שיתוף
התקשרות
דילוג לתוכן